Utilizatorii caselor de marcat vor afisa un nou anunt privind obligatia emiterii bonului fiscal

Începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligatia, potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, afiseaza anuntul prevazut la art.1 din ordinul emis de MFP la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în asa fel încât sa fie vizibil clientilor.

Operatorii economici care desfasoara activitati comerciale în unitati de tip restaurant, bar, discoteca, club, si altele asemenea, asigura informarea clientilor si prin tiparirea anuntului de atentionare pe prima pagina a meniurilor pe care le pun la dispozitia acestora, ori prin alte mijloace, astfel încât, la fiecare masa destinata clientilor, ace?tia sa aiba permanent posibilitatea de a citi anuntul de atentionare.

Data publicarii: 16.02.2015

Sursa informatiei: Ministerul Finantelor Publice

 
 

Precizari privind ORDONATA DE URGENTA publicata pe site-ul MF

In cadrul masurilor propuse de catre Ministerul Finantelor Publice a fost luata hotararea de a modifica conditiile tehnice de avizare a caselor de marcat. In acest sens casele vor avea o singura rola de hartie pe care se vor printa bonurile fiscale si o memorie electronica care va suplini rola jurnal.

Obligativitatea aplicarii acestei masuri va fi dupa urmatorul calendar:
- autorizarea de catre Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, începând cu data de 1 iulie 2015;
- interzicerea comercializarii aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal începând cu data de 1 octombrie 2015;
- obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2016 (numarul contribuabililor mari fiind de 1311);
- obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, începând cu data de 1 aprilie 2016 (numarul contribuabililor mijlocii fiind de 15387);
- obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, începând cu data de 1 august 2016.

Pana la aceste date firmele au obligatia de a folosi casele de marcat avizate in acest moment.

Data publicarii: 10.01.2015

Sursa informatiei: Danubius Exim

 
 

Informatii privind modificarea legislatiei cu privire la utilizarea caselor de marcat cu jurnal electronic

Avand in vedere informatiile aparute in presa din ultimele saptamani referitor la modificarea legislatiei caselor de marcat fiscale, facem urmatoarele precizari:
In momentul de fata legislatia aplicabila pentru casele de marcat fiscale este OUG 28/1999 si Normele de Aplicare ale acesteia.
Articolele aparute sunt doar intentii din partea autoritatilor respectiv Ministerul Finantelor.
Vom urmari cu atentie evolutia acestui subiect si vom comunica tuturor clientilor nostri momentul in care schimbarile prognozate vor deveni certe.

Data publicarii: 01.02.2014

Sursa informatiei: Danubius Exim

 
 

Modificarea cotei de TVA, 1 Septembrie 2013

Prin Ordonanta nr. 16/2013 pentru completarea si modificarea Codului fiscal, TVA-ul la paine si unele specialitati de panificatie, faina de grau etc. devine 9% incepand cu 1 septembrie 2013.
Astfel, art.140 alin.(2) din Codul fiscal privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru unele servicii/produse se completeaza cu lit.g), dupa cum urmeaza:
"g) livrarea urmatoarelor bunuri:
1. toate sortimentele de pâine, precum si urmatoarele specialitati de panificatie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute si împletituri, care se încadreaza în grupa produse de brutarie la codul CAEN/CPSA 1071;
2. faina alba de grâu, faina semialba de grâu, faina neagra de grâu si faina de secara, care se încadreaza la codul CAEN/CPSA 1061;
3. triticum spelta, grâu comun si meslin, care se încadreaza la codul NC 1001 99 00, si secara, care se încadreaza la codul NC 1002 90 00, prevazute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificata prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012."
Prevederea se aplica cu data de 1 septembrie 2013, potrivit art.V din Ordonanta.
Ordonanta nr.16/2013 a fost publicata in MO nr. 490/02.08.2013.

Data publicarii: 25.08.2013

Sursa informatiei: Danubius Exim